NORSK KOMMUNE i kryssord

Finn synonymer til Norsk kommune i kryssord? Overhalla, Sande, Sula, Våler, Saltdal, Kongsberg, Arendal, Tjøme, Masfjorden, Vegårshei med flere

Velg ordliste og antall bokstaver

Om norsk kommune i kryssord

Får du spørsmålet om kommune i kryssord så er løsningsordet som regel en av de 426 nåværende kommunene. Og da er det bare å velge antall bokstaver og fylle inn de bokstavene du har. Da finner du svaret.

Om norske kommuner

Kommunene er i Norge det laveste  folkevalgte nivået. Ijanuar 2017 besto norge av inn i 426 kommuner. Kommunene har ansvaret for tjenester som blant annet grunnskoler, kulturskoler, barnehager, primærhelsetjenester og tekniske tjenester.

Kommuneloven

Formålet med kommuneloven å legge forholdene til rette for at kommunen skal fungere godt. Samtidig er den enveileder for kommunen slik at forvaltningen er effektiv har en bærekraftig utvikling. Les mer om kommuneloven her

Kommunesammenslåing

Det siste tiåret har mange kommuner forsvunnet fra norgeskartet. Hvis du ønsker å lese mer om hvilke kommuner som har blitt borte, kan du lese mer hos Kommunal Rapport

Kommunestatistikk

Statistisk Sentralbyrå (SSB) lager nøyaktige statistikker om blant annet kommuner. På denne siden finner du ulike statistikker som handler om kommuner.

Visste du at:

  • Det er over 37.500 km md kommunegrenser
  • Av de 426 kommunene i Norge, grenser 275 av de mot fjorder eller havet

Andre kryssordressurser på nett

Fant du ikke løsningen? Forsøk å søk på noen av disse sidene: